A gyermekkönyvtár története
 

„Szentesen 1949-ben került sor a Körzeti Könyvtár megszervezésére. 1952-ben felavatták Csongrád megye első Járási és Városi Könyvtárát, mely az Ady E. u. 11. szám alól a József A. utcába költözött.

Az újabb változás 1972-ben következett be, amikor Városi Könyvtárrá változott a könyvtár neve. 2 ével később (1974-ben) hozták létre az önálló gyermekkönyvtárat.

Az 1980-as évekre a könyvtár túlzsúfolttá vált, így szükséges lett egy új, nagyobb épület.

1984 őszén költöztek jelenlegi helyükre, a Petőfi S. u. 1. szám alá. A gyermekkönyvtár a korábbi Szabadság téri épületéből így a felnőtt könyvtár régi helyére költözhetett. Ez az alapterület jelentős növekedését is jelentette.

1997 júniusában létrejött az önálló Városi Gyermekkönyvtár, mivel Szentes Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 1997. június 27-én hozott határozatában megalakította a Városi Könyvtár Közhasznú Társaságot, így a gyermekkönyvtár gazdaságilag is különvált.

Ennek az országban egyedüli jelenségnek az időszaka 2007. március 31-ig tart, ugyanis 2007. április 1-től ismét összevonják a két intézményt. A gazdasági dolgok ismét egy kézben összpontosultak, de működésüket tekintve nem történt jelentős változás.

 

A szentesi Városi Gyermekkönyvtár 1998. december 7-e óta új helyen, a város központjában található (Petőfi u. 1. szám), s 385 négyzetméteres alapterületen várja látogatóit.”[1]

 

A gyermekkönyvtár alapfeladata:

 

„ A szentesi Gyermekkönyvtár a dokumentumok sokféleségét gyűjti. Az állomány legfontosabb részét képezi a könyv és a folyóirat-gyűjtemény. Emellett audiovizuális dokumentumok és egyéb információhordozók alkotják a gyűjteményt. Céljuk, hogy a könyvtár információs központtá váljon a gyermekek körében.”[2]

 

Kiegészítő feladata:

 

„ A könyvtár feladatához tartozik, hogy a város gyermekkorú (5-15 év) lakossága számára biztosítsa az információkhoz való szabad hozzáférést. Fontosnak tartja, hogy a kulturális, irodalmi értékek átadása, a tanulás segítése mellett a szabadidő hasznos eltöltését is biztosítsa látogatóinak s mindezt úgy, hogy hozzájáruljon a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez. Kiemelten foglalkozik a gyermekek olvasóvá nevelésével. Speciális, könyvtári foglalkozásokat szervez, melynek keretében a tanulók elsajátítják a könyvtárhasználatot, s különböző témakörökben elmélyült ismereteket szerezhetnek. Rendszeresen szervez vetélkedőket, pályázatokat, rejtvényeket. Kiemelten foglalkozik az óvodás korúakkal, akik már az iskolába kerülés előtt megismerkedhetnek a könyvtárral.

Szolgáltatásaival, sokszínű, hagyományteremtő programjaival színesíti Szentes város arculatát.

 

A Városi Gyermekkönyvtár feladatai: maximálisan kielégíteni a gyerekek egyéni érdeklődését, hozzásegíteni a szabadidő hasznos eltöltéséhez, megmutatni – különböző, akár játékos, módszerek segítségével – a további önképzés lehetőségét.”[3][1]
Deák Bernadett: A szentesi Városi Gyermekkönyvtár történeti leírása

[2] Szentesi Városi Gyermekkönyvtár: SZMSZ 2006.

[3] www.gyermekkonyvtar.hu/magunkrol.html