Szövegértés harmadik feladat
 

Olvasd el az alábbi szöveget és válaszolj a kérdésekre!

Mindentudó könyvek

„Mi már azonban tudjuk, hogy több száz éve vannak segédeszközök talányaink megoldásához, ha nem is gombnyomásra működnek, és aligha férnek el a zsebünkben. Ezek a segédeszközök a könyvek. Külsőre olyanok, mint bármelyik más könyv, tartalmuk azonban más. Röviden és áttekinthetően beszámolnak mindenről, amit az ember a tudományok segítségével felfedezett önmagáról és a világról. A nevük: lexikon és enciklopédia. Az enciklopédia szó jelentése: ismerettár, a lexikoné pedig eredetileg szótár. Valójában a lexikon is ismerettár, mert a dolgokat nem fölsorolja, hanem magyarázza is. A lexikonok közül először az Ablak-Zsiráf képes gyermeklexikont, az enciklopédiák közül pedig A világ és az ember képes gyermekenciklopédiát ismerted meg. A lexikon röviden, mindössze néhány mondatban foglalja össze minden dologról a legfontosabb tudnivalókat. Akkor árulja el titkait, ha ismered a varázsszót. Ez a varázsszó maga az ábécé. A lexikon rövid címszavaival szemben az enciklopédia folyamatos, összefüggő szövegben ír le minden fontosat…. Mindig megnézhetjük ugyanis a tartalomjegyzékben és a betűrendes mutatóban annak a résznek az oldalszámát, amelyikre éppen kíváncsiak vagyunk.”