Foglalkozásaink iskoláknak
 

„Csodavilág” ismeretterjesztő foglalkozások


Bővebb információ: Szűcs Ildikó gyermekkvt_ildiko@szentes.hu 63/313-654


A foglalkozássorozat célja mind az integrált mind a differenciált képességfejlesztés.
Szocializációs és kommunikációs fejlesztés. Kreativitásfejlesztés.
Tantárgyi fejlesztés - A foglalkozássorozat irodalmi, természetismereti, néprajzi és művelődéstörténeti témájú, ezért ezeken a területeken nyújt új és érdekes információkat.
Célcsoport:  Óvodás korúak: középső- és nagycsoportok. Általános iskola alsó és felső tagozatosoknak, a következő megoszlásban: 1-3. osztály; 4-5. osztály; 6-8. osztály. Az eltérő életkori sajátosságok miatt mind az óvodás, valamint az alsó és felső tagozatosoknak „életkorra szabott” a foglalkozássorozat.
Módszertan: Az ismeretszerzést, a képességek megszerzését tartom elsődlegesnek. Az ismertetett tudományterületek mellett szerepel a tanulni tudás képességének fejlesztése. A program során szeretném tudatossá tenni a gyerekekben azt, hogy a foglalkozások során – és majd az iskolai órákon is – képesek legyenek feldolgozni a rájuk zúduló információkat. Megtanulják/gyakorolják elválasztani a lényegest a lényegtelentől. Szeretném megtanítani őket a kételkedésre, a kritikai gondolkodásra, hogy tudjanak a „sorok mögött is olvasni”.

Az élővilág közelről

 • Sün, Mókus, Kanalasgém, Ékszerteknős, Vidra, Farkas, Medve, Kiscicák és nagymacskák
 • Piszkos 12 (Európa 12 ragadozója)
 • Potyautas növények.


Művelődéstörténet

 • Az írás története (PPT)
 • Rovás (akár szakkör formájában is)
 • Híres magyar feltalálók, híres magyar találmányok (PPT)
 • Világörökségünk (Előkészületben)
 • Róma (5. osztályosoknak, dupla órában – de legalább másfélben)

„Őrizd a hagyományt, és a hagyomány megőriz téged.”

 • Ünnepkörök minden évszakban (PPT)
 • tavaszi, őszi, téli népszokások – 2 részes: adventi ill. farsangi időszak )
 • Magyar népi hangszerek (PPT)
 • Múltidéző mesterségek (PPT)
 • Luca napi szokások (PPT)

Használd jól, gyorsan és hatékonyan!

 • Kézikönyvek használata.
 • Kibújik a szög a zsákból (O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások c. gyűjteményének a használata)
 • Inter-Aktívan (online katalógus használata)
 • Keress és találsz: A szakrendi jel. A betűrendi jel.
 • Könyvtárismeret játékosan – kicsiknek.


Tudomány és technika

 • Felettünk a csillagos ég (PPT)
 • Híres magyar feltalálók, híres magyar találmányok (PPT)


Természetvédelem

 • Nemzeti parkok Magyarországon (PPT)
 • Európa (legszebb) Nemzeti Parkjai (PPT)„Agyra gyúrj!”  – képességfejlesztő foglalkozások
Bővebb információ: Szűcs Ildikó gyermekkvt_ildiko@szentes.hu 63/313-654


Fejleszteni kívánt készségek - Pozitív motiváció kialakítása. Rendszerező képesség, összefüggéslátás, problémaérzékenység fejlesztése. Az önálló ismeretszerzés, ill. az önálló gondolkodás igényének alakítása. Kombinatorikus gondolkodás, következtetési képesség fejlesztése. Az elsajátítás képességének fejlesztése. Szövegértelmező, szövegalkotó képesség fejlesztése. Az általános intellektuális képességek (lényeglátás, problémamegoldás, emlékezet, figyelem, kreativitás) színvonalának fejlesztése.


Célcsoport: 4-8. osztályos gyerekek.


Elérni kívánt eredmény: Lehetőséget adok a gyerekeknek, hogy megismerjék az önálló ismeretszerzést, feldolgozást, beszámolást, hatékony memóriafejlesztő készséget alakítsanak ki. A foglalkozások során bátorítást kap elmélkedésre, kérdésfelvetésre, kockázatvállalásra. Segítséget nyújtok abban, hogy merjenek együttműködők és elfogadók lenni. – Mindezt játékos formában, jókedvűen.

Játékos tanulásfejlesztés.
Egymásra épülő foglalkozások

Rovás foglalkozások
Egymásra épülő foglalkozások


Táltosok, tündérek, sárkányok – foglalkozások mesékkel
Bővebb információ: Szűcs Ildikó gyermekkvt_ildiko@szentes.hu 63/313-654

A foglalkozások célja, hogy közelebb hozzuk a gyerekekhez a magyar népmeséket. A mesék észrevétlenül juttatnak intellektuális és érzelmi gazdagodáshoz, műveltség- és tudásgyarapodáshoz, kedvező irányú személyiségfejlődéshez. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek „meseközelben”  legyenek, és megtapasztaljanak „mesebeli” élményeket.
Szocializációs és kommunikációs fejlesztés - A meseszövegek hatékony eszközei a kommunikációs kompetenciák fejlesztésének, a multikulturális nevelésnek és a személyiségformálásnak.  A mese már önmagában egy „kommunikációs” és „szociális tér”.
Az „én” dimenzióinak fejlesztése - A mesék megmutatják a főhősön keresztül, hogy képesek önállóan megoldani a problémákat, kiállni a próbákat. Képesek kreatívan megoldani ezeket, így nő az önbizalmuk is, határozottabbak, bátrabbak lesznek.
Fejleszteni kíván készségek:
Anyanyelvi és kommunikációs készségek fejlesztése.
A gyermekek a beszélt nyelv változatos kelléktárát sajátíthatják el a népmesékből. A mese jellegzetes nyelvi fordulatait megjegyzi, s ez később megjelenik a beszédben, a legkülönfélébb kommunikációs helyzetekben. Megtanulnak árnyaltan, finoman fogalmazni, de megtanulják a „lakonikus” tömörséget is, és akár a humoros szójátékok finomságára is ráéreznek.
Pozitív énkép megalapozása    
A sikeres problémamegoldás segít a pozitív énkép kialakulásában. A mesék segítségével megismerhetik a gyerekek, hogy nem könnyű a mesehősök élete, sőt nem is problémamentes, azonban a kitartás és akarat – néha pedig a furfang – hogyan juttatja őket célba.
Célcsoport: 5-6 évesek (óvodások) valamint 1-4 osztályos gyerekek.

 • Andersen élete (ppt)
 • Csukás István Pompom meséi (ppt)
 • A hétfejű szeretet – Lázár Ervin meséi a szeretetről (előkészületben)
 • Grimm (előkészületben)
 • Varázsjátékok: 3-8 éves gyerekeknek
 • Mese-játék: Játék a mesékkel –  kvízek, különböző játékos feladatok. Önismeret és kommunikáció fejlesztése. Problémamegoldó képesség fejlesztése.
 • „Mese  habbal” - nemcsak szülőknek: Mesével, beszélgetéssel, kézműveskedéssel


Könyvtárhasználati foglalkozások:
Bővebb információ Pintérné Horváth Anikó ( gyermekkvt_aniko@szentes.hu)


Cél: Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venni szolgáltatásait. Használja rendszeresen a könyvtárat. Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait és kövesse a könyvtárban való viselkedés normáit.
A dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes önálló használatukra. Rendszeres, sokoldalú könyvtári tevékenységével alakuljon ki biztos használói magatartása.
1-2. osztály végére tudjanak a gyerekek önállóan kölcsönözni, igazodjanak el a könyvtár különböző tereiben , ismerjék meg a különböző dokumentumtípusokat, vegyék igénybe a különböző szolgáltatásokat.
3-4. osztály végére az alapvető kézikönyveket tudják önállóan használni. / lexikonok, egynyelvű szótárak, enciklopédiák/
tapasztalatai alapján lássa a könyvtárnak az ismeretszerzésben, a szabadidő hasznos eltöltésében betöltött szerepét. Az iskolai könyvtár rendszeres igénybevételén túl ismerje meg és használja a lakóhelyi gyermekkönyvtárat is.
Célcsoport: 1-8. osztály

Kalandok Könyvtárföldén
Bővebb információ Pintérné Horváth Anikó ( gyermekkvt_aniko@szentes.hu)


A tevékenység céljának, a fejleszteni kívánt készségek leírása:
Ismerje meg a könyvtárosok mindennapi munkáját és gyakorolja azt. Ez a korosztály az, aki érdeklődéssel fordul a könyvtárosok munkája felé. Szeretné kipróbálni, milyen a kölcsönzés, hogyan lehet haszonnal forgatni a kézikönyveket és a katalógusban, hogyan lehet eligazodni. Játékos formában ismerhetik meg a gyerekek az Írás- és Könyvtártörténetet.
Használja rendszeresen a könyvtárat. Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait és kövesse a könyvtárban való viselkedés normáit.
A dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes önálló használatukra. Rendszeres sokoldalú könyvtári tevékenységével alakuljon ki a biztos használói magatartás.


A tevékenység sikeres megvalósításával elérni kívánt eredmények leírása:
A könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint a velük végzett tevékenységek gyakorlásával tudatos és biztos használói magatartás kialakítása a cél. A könyvtár „forrásközpontként” való felhasználásával meg kell alapoznia az önművelődéshez szükséges attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat. A foglalkozások keretében bemutatott könyvek legyenek motiváló erejűek, olvassák, kölcsönözzék és ajánlják a gyerekek.


Célcsoport: 3-4. osztály; 5-6. osztályos


„Kötelezők játékosan” interaktív játékos vetélkedő
Bővebb információ: Pásztor Ilona ( pasztoricu@vksz.hu)
Célcsoport: iskolai nevelésben résztvevő gyerekek, tanulók, osztályok, akik az iskolai oktatás keretében már feldolgozták az adott művet. A Gyermekkönyvtárban tartott foglalkozás a téma lezárására ad  lehetőséget.


Korcsoport: mindig az adott műnek megfelelő korosztály (8-14 év)


Témák: ( igény szerint bővíthető )

 • Molnár Ferenc : Pál utcai fiúk,
 • Petőfi Sándor: János vitéz,
 • Magyar népmesék,
 • Kate Saunders: Cicus és a büdös macskák háborúja